Колдоговір та ПВТР у фізичної особи — підприємця

21 червня 2017
924
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи повинен ФОП складати ПВТР та колдоговір, якщо найманих працівників 4?

Відповідь

Колективний договір укладають на підприємствах (в установах, організаціях) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII). Тому ФОП не укладає колективний договір.

Утім, ФОП має затвердити ПВТР. Обов’язковість ПВТР підтверджено відповідними нормами Кодексу законів про працю України (КЗпП), зокрема:

  • статтею 21 КЗпП передбачено, що всі працівники, які уклали трудові договори, повинні підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку;
  • згідно з пунктом 2 частини першої статті 29 КЗпП роботодавець зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомити працівника з ПВТР;
  • роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадках систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п. 3 частини першої ст. 40 КЗпП);

ПВТР встановлюють тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні (ст. 52 КЗпП ), час початку і закінчення щоденної роботи, зміни (ст. 57 КЗпП ), порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи (ст. 58 КЗпП ), час початку і закінчення перерви (ст. 66 КЗпП ), трудовий розпорядок в організації (ст. 142 КЗпП ), види заохочень та порядок їх застосування (ст. 143 КЗпП ) тощо.

Утім, роботу, пов’язану з затвердженням ПВТР доцільно розпочинати після того, як в організацію буде прийнято хоча б декілька працівників.