Відповідальність за недотримання графіка відпусток

23 червня 2017
1785
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може підприємство понести відповідальність за недотримання графіка відпусток? Які саме?

Відповідь

Черговість надання відпусток працівників визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профспілковою організацією або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Беручи до уваги те, що Закон про відпустки поширюється на всіх громадян України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, норма закону щодо складання графіка відпусток має бути дотримана.

Контроль за дотриманням законодавства про працю, у тому числі про відпустки, здійснює Державна служба України з питань праці. У разі порушення роботодавцем норм законодавства про працю за результатами перевірки посадові особи Держпраці складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядають справи про такі правопорушення та накладають адміністративні стягнення.

Слід зазначити, що в ст. 41 КпАП установлено відповідальність також за «інші порушення вимог законодавства про працю», під які підпадає недотримання графіка відпусток (накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності й громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 510 до 1700 грн).