Запис у трудовій книжці засвідчений печаткою ЛНР: дії роботодавця

1 серпня 2016
2653
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Порядок оформлення трудової книжки визначено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58).

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносить власник або уповноважений ним орган після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку. У разі звільнення — у день звільнення.

Ці записи мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Дати наводять арабськими цифрами (число і місяць — двозначними). Записи виконують акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і завіряють печаткою запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення (п. 2.4 Інструкції № 58).

Водночас Інструкція № 58 не містить жодних вимог до форми печатки, а також інформації, яку має бути зазначено на печатці.

Так само немає жодних рекомендацій, як діяти роботодавцю, якщо в трудовій книжці працівника інформація про його трудову діяльність засвідчена печаткою підприємства, установи, організації, розташованого на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та яка містить інформацію про реєстрацію в так званих ЛНР (ДНР).

Неналежно оформлена печатка не може бути підставою для видачі працівникові дубліката трудової книжки, оскільки він видається:

  • у разі втрати трудової книжки (вкладиша до неї);

  • якщо трудова книжка (вкладиш до неї) стала непридатною (обгоріла, розірвана, забруднена тощо);

  • через відсутність доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник (розд. 5 Інструкції № 58).

Отже, якщо під час працевлаштування особа надає трудову книжку, оформлену в установленому порядку (тобто таку, що містить усі потрібні записи і печатки), рекомендуємо продовжити внесення записів до наданої трудової книжки, а страховий стаж обчислювати на підставі відомостей про застрахованих осіб з Державного реєстру.