Невикористана відпустка при звільненні за скороченням штату

29 червня 2017
8472
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник підлягає звільненню з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП. Чи має він право на невикористану відпустку? Якщо так, то коли звільняти працівника?

Відповідь

Якщо відпустка працівника запланована на зазначений період у графіку відпусток, то роботодавець зобов’язаний не тільки надати працівнику невикористану щорічну відпустку у строк, визначений графіком, а й письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну, навіть якщо запланована дата звільнення припадатиме на період відпустки.

Якщо відпустка працівника була запланована на інший період, то роботодавець має право як відмовити в наданні відпустки, так і надати відпустку повної тривалості, або за бажанням працівника надати йому частину щорічної відпустки з таким розрахунком, щоб на дату запланованого звільнення працівник приступив до роботи.

При визначенні дати звільнення необхідно керуватись частиною третьою статті 40 КЗпП, яка містить заборону на звільнення з ініціативи роботодавця в період перебування працівника у відпустці, за виключенням випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації. Тобто, якщо на заплановану дату звільнення працівник перебуває у відпустці, датою звільнення буде перший робочий день після закінчення відпустки.

Якщо працівник написав заяву про надання відпустки з наступним звільненням, керуючись статтею 3 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР, відповідно до якої за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням, роботодавець зобов’язаний задовольнити прохання працівника і надати йому відпустку. Днем звільнення за таких умов буде останній день відпустки.