Сумісництво за тією посадою, що й основна

29 червня 2017
1098
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Штатним розписом передбачено дві посади інспектора з кадрів, одна з яких вакантна. Чи можна прийняти на цю вакантну посаду на умовах сумісництва інспектора з кадрів, що вже працює в організації?

Відповідь

Деякі фахівці вважають це неможливим з огляду на те, що у визначенні поняття «сумісництво» законодавець використовує словосполучення «інша регулярна оплачувана робота». Однак можна навести кілька контраргументів:

  • законодавством прямо не передбачено заборони на сумісництво за однією й тією ж посадою, професією, спеціальністю;
  • слово «інший» має декілька значень, одне з яких — «ще який-небудь із ряду однорідних предметів, явищ».

Можна стверджувати, що прийняття інспектора з кадрів на аналогічну вакантну посаду в тій самій організації за сумісництвом є таким, що не суперечить вимогам законодавства про працю.

При цьому не виключається можливість запровадження суміщення професій (посад) замість сумісництва. Однак, зважаючи на те, що однією з характерних ознак сумісництва є виконання працівником роботи у час, вільний від виконання обов’язків за основним трудовим договором (тобто інтенсивність праці залишається незмінною, але збільшується тривалість робочого часу), на відміну від суміщення професій (посад), яке полягає у виконанні працівником додаткових трудових обов’язків у робочий час при його незмінній тривалості, роботодавець може бути зацікавлений саме в укладенні трудового договору про роботу на умовах сумісництва.