Додаткова відпустка одному працівнику: чи правомірно?

30 червня 2017
72
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві працевлаштований працівник-іноземець. Він просить надати йому додаткову відпустку тривалістю один місяць для виїзду в країну проживання. Чи можна в трудовому договорі тільки із цим працівником передбачити таку відпустку?

Відповідь

Інші види відпусток можуть бути встановлені законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відпустки»).

Отже, окремому працівнику, зокрема іноземцю, письмовим трудовим договором можна встановити додаткову відпустку.

Проте, слід мати на увазі, що встановлення такої відпустки одному працівнику порушує принцип рівності трудових прав та обмежує права інших працівників цієї категорії залежно від походження (ст. 2-1 КЗпП).

Варто пам’ятати, що оплата зазначеної додаткової відпустки провадиться з прибутку, який залишається в організації після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету (ч. 3 ст. 23 Закону України «Про відпустки»).