Строк та оплата праці при тимчасовому переведенні на нижчу посаду

6 липня 2017
2545
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Звільняється змінний електромонтер. Заміну ще не знайшли, тому до прийняття постійного працівника плануємо тимчасово перевести на цю посаду техніка-електрика. Який максимальний строк переведення? Чи зберігати за техніком-електриком на час переведення попередній заробіток, бо зарплата змінного електромонтера нижча? Як скласти наказ?

Відповідь

Відповідає Ірина Житкова, головний редактор MCFR Кадри

Тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, можна тільки за його згодою (ч. 1 ст. 33 КЗпП).

Строк тимчасового переведення (до одного місяця) і розмір оплати (не нижче середнього заробітку за попередньою роботою) частина 2 статті 33 КЗпП регламентує тільки в разі переведення працівника з ініціативи роботодавця за певних екстремальних умов — для ліквідації аварії, стихійного лиха, що ставлять під загрозу життя чи нормальні умови людей. Згода працівника для такого переведення не потрібна.

Норма частини 1 статті 114 КЗпП гарантує збереження попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів у разі переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу. Це також не наш випадок.

Як бачимо, КЗпП не встановлює ані строк тимчасового переведення за згодою сторін, ані гарантії в оплаті праці.

Тому строк тимчасового переведення визначають за домовленістю сторін — у днях, місяцях тощо або до настання певної події, наприклад: «…тимчасово, до прийняття постійного працівника», «тимчасово, на час відпустки головного бухгалтера Демчук Г. М. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного виходу, до дня фактичного виходу Демчук Г. М. на роботу».

У разі тимчасового переведення працівника за домовленістю сторін роботу оплачують на загальних підставах, тобто з посадовим окладом (місячною/годинною тарифною ставкою), передбаченим у штатному розписі за посадою (професією).

Підприємства в межах повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові пільги для працівників (ч. 1 ст. 9-1 КЗпП).

У колективному договорі визначають питання нормування й оплати праці, форми, системи, розміри зарплати, доплат, надбавок, премій (ст. 13 КЗпП). Якщо колдоговір на підприємстві не укладали, роботодавець має погодити ці питання з профспілкою чи іншим уповноваженим представником трудового колективу (ч. 2 ст. 97 КЗпП).

Тому у колдоговорі, Положенні про оплату праці чи іншому локальному нормативному акті підприємства для випадків, коли обов’язково треба замінити відсутнього працівника, аби працівник згодився на тимчасове переведення на нижчеоплачувану посаду (роботу) і втратив заробіток, радимо передбачити можливість збереження попереднього середнього заробітку за працівником на час тимчасового переведення, якщо ініціатор переведення — роботодавець. Таке рішення керівник зазначить у резолюції на заяві працівника про переведення і в наказі про тимчасове переведення.