Чи виплачувати при звільненні неотриману компенсацію за роботу у вихідний?

7 липня 2017
856
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник, що звільняється, не використав день відпочинку за роботу у вихідний. Чи компенсувати цей день при звільненні?

Відповідь

Відповідає Ірина Житкова, головний редактор MCFR Кадри

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ч. 1 ст. 72 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП). На практиці цей «інший день відпочинку» часто називають відгулом, хоча трудове законодавство не містить такого поняття.

Залучення працівників до роботи у вихідний день, як і надання компенсації (подвійна оплата або інший день відпочинку) за роботу в такий день, оформлюють наказом (розпорядженням) роботодавця.

Законодавством не визначено порядок використання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день, тому це питання доцільно врегулювати в Правилах внутрішнього трудового розпорядку або в окремому локальному нормативному акті роботодавця, наприклад у Положенні про порядок залучення працівників до роботи у вихідні, святкові й неробочі дні. В одному з наведених документів радимо зафіксувати строк, протягом якого працівник має використати інший день відпочинку за роботу у вихідний день. Приміром: протягом трьох тижнів, але не пізніше закінчення облікового періоду (якщо працівнику встановлено підсумований облік робочого часу). Також можна передбачити: якщо працівник до закінчення визначеного строку не повідомить про обраний вид компенсації за роботу у вихідний (святковий, неробочий) день або про дату іншого дня відпочинку, роботодавець оплатить таку роботу у подвійному розмірі відповідно до статті 107 КЗпП.

При звільненні працівника усі суми, що належать йому від організації, виплачують у день звільнення (ч. 1 ст. 116 КЗпП).

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи, А I групи.

Оскільки працівник як компенсацію за роботу у вихідний день обрав не подвійну оплату, а інший день відпочинку, при звільненні немає законодавчих підстав для зміни форми компенсації та виплат.

Задля вирішення ситуації пропонуємо надати працівнику інший день відпочинку до дати звільнення та уникати такої ситуації у подальшому.

Насамкінець нагадаємо: робота у вихідні дні забороняється. Залучати окремих працівників до роботи в такі дні можна тільки за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у виняткових випадках згідно зі статтею 71 КЗпП.