Додаткова соціальна відпустка прийомним батькам

7 липня 2017
1779
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має прийомна мати право на додаткову соціальну відпустку за кількома підставами — як прийомна матір та як одинока матір?

Відповідь

Умови надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, визначає стаття 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Вона передбачає право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, що надається щорічно, зокрема, для:

  • жінки, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда;
  • жінки, яка усиновила дитину;
  • одинокої матері;
  • особи, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
  • одного з прийомних батьків.

За наявності декількох із передбачених статтею 19 Закону про відпустки підстав загальна тривалість цієї відпустки не може перевищувати 17 календарних днів.

Тож, здавалося б, працівниця відповідно до наведеного переліку має право на додаткову відпустку працівникам із дітьми і як одинока мати, і як прийомна мати. Утім, ця думка є хибною.

Кого вважають прийомними батьками

Прийомні батьки — це подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (абз. 2 п. 2 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565; далі — Положення).

Особи, які виявили бажання взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають відповідати критеріям, установленим пунктами 14-171 Положення. Якщо вони задовольняють зазначені вимоги, відповідний орган опіки та піклування приймає рішення про утворення прийомної сім’ї та укладає з прийомними батьками договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання.

Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету (п. 18 Положення) шляхом виплати одному з прийомних батьків грошового забезпечення.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники (п. 17 Положення, ст. 256-2Сімейного кодексу України).

Отже, прийомна сім’я — це тимчасова форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, на підставі відповідного договору, що супроводжується співпрацею з соціальними службами та фінансується за рахунок держави.

Таким чином, прийомна мати, яка взяла на виховання прийомних дітей і не перебуває у шлюбі, не є одинокою матір’ю, а отже, не користується пільгами та гарантіями, передбаченими законодавством для одиноких матерів.

Своєю чергою, дитина, яку виховує прийомна мати, не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. За нею залишаються всі пільги, передбачені законодавством для таких дітей, а також їй виплачується державна допомога.

Тож можемо зробити висновок, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, може бути надана прийомній матері за однією підставою — тривалістю 10 календарних днів.

Олена Усенко,
головний спеціаліст сектору режимів праці,
відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці

Міністерства соціальної політики України