Унесення змін до робочої інструкції працівника: коли ознайомлювати?

11 липня 2017
616
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно попереджати працівника за два місяці про внесення до його робочої нструкції нових завдань та обов’язків?

Відповідь

Оскільки у результаті запланованих змін обов’язки і завдання працівника змінюються (мають місце нові завдання і обов’язки), кадрова служба має дотримати процедури проведення зміни істотних умов праці і вводити в дію нову інструкцію необхідно з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 32 Кодексу законів про працю України з попередженням працівника про такі зміни за два місяці.

Окрім того, проект робочої інструкції (у т. ч. зміни до неї) має бути також погоджений з виборним органом профспілкової організації або з іншим уповноваженим на представництво органом трудового колективу (наприклад, радою трудового колективу) (абз. 6 п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників,  затверджених наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336).

Детальніше — у консультації «Внесення змін до посадових інструкцій»