Коли звільняти, якщо строк попередження про звільнення завершується в суботу

12 липня 2017
9831
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як визначити день звільнення працівника у разі скорочення, адже відлік двомісячного строку починаємо з наступного дня після повідомлення працівника? Наприклад, якщо повідомили працівника про звільнення 1 квітня, то датою звільнення буде 1 чи 2 червня? Коли звільняти працівника, якщо двомісячний строк попередження закінчується в суботу (скажімо, 29.07.2017)? Чи потрібно наводити в наказі про звільнення додаткові роз’яснення, аби було зрозуміло, чому працівника звільнено не 29, а 31 липня?

Відповідь

Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) у разі змін в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці (ч. 1 ст. 49-2 КЗпП).

Правила обчислення строків у законодавстві про працю визначає стаття 241-1 КЗпП. Так, строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця (ч. 3 ст. 241-1 КЗпП).

«Відповідне число останнього місяця строку» означає те ж число місяця, коли відбувся юридичний факт. Оскільки працівника попередили про звільнення 1 квітня, то двомісячний строк попередження спливає 1 червня. Відповідно, звільнити працівника можна 1 червня (або пізніше, якщо його попередили про звільнення менше ніж за два місяці).

Згідно з частиною 5 статті 241-1 КЗпП, якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. Цю норму слід застосовувати з урахуванням вимог статті 49-2 КЗпП. Отже, незважаючи на те, що найближчим робочим днем до суботи 29 липня є 28 липня, працівника можна звільнити 31 липня, тобто у перший робочий день після вихідних. Якщо ж звільнити працівника 28 липня, буде порушено вимогу щодо дотримання двомісячного строку попередження про звільнення.

Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк (ч. 5 ст. 241-1 КЗпП).

Ірина Житкова,
головний редактор MCFR Кадри