Що робити з дублікатом трудової книжки, якщо знайдено оригінал

14 липня 2017
1557
Середній бал: 5 із 5

Запитання

При прийнятті на роботу працівник надавав дублікат трудової книжки. Після звільнення він знайшов оригінал трудової книжки і звернувся з вимогою продублювати в ньому записи про трудову діяльність у нашій організації, оскільки для нього це останнє місце роботи. Чи правомірна вимога працівника і що робити з дублікатом?

Відповідь

Дублікат трудової книжки, виданий працівникові у порядку, передбаченому розділом 5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58), має таку ж юридичну силу, як і втрачений (пошкоджений) оригінал трудової книжки.

Оскільки оригінал трудової книжки знайдено, а законодавство не дозволяє мати працівникові дві трудові книжки, одну з них потрібно анулювати.

Пропонуємо два варіанти розв’язання проблеми.

Варіант перший. На оригіналі трудової книжки роботодавцем, який оформлював її дублікат, може бути зазначено: «Замість видано дублікат». Надалі оригінал повертається власнику (відповідно до норм п. 5.5 Інструкції № 58, яким передбачено саме такий порядок дій у разі, якщо трудова книжка стала непридатною — обгоріла, розірвана, забруднена і т. ін.). У цьому випадку при працевлаштуванні на нове місце роботи працівник зобов’язаний пред’являти дублікат трудової книжки.

Варіант другий. Записи з дублікату трудової книжки про періоди роботи після його оформлення переносять до оригіналу трудової книжки, а на першій сторінці дублікату робиться напис: «Дублікат анульовано». Цей напис необхідно посвідчити печаткою роботодавця за останнім місцем роботи і повернути дублікат власнику (за аналогією з нормами п. 5.6 Інструкції № 58, який передбачає такий порядок дій у разі відновлення доступу до трудової книжки, що був обмежений, зокрема, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на відповідній території). При працевлаштуванні на нове місце роботи працівник зобов’язаний пред’являти оригінал трудової книжки, до якого перенесені відомості з дублікату.

Якщо працівник обере другий варіант, роботодавець, за можливості, має внести відповідні записи до оригіналу трудової книжки (яка є придатною — не обгоріла чи іншим чином не пошкоджена), а дублікат — анулювати.

Зауважимо, що питання застосування аналогії закону (права) врегульовано статтею 8 Цивільного кодексу України (далі — ЦК): «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права)». Норми означеної статті ЦК застосовуються до трудових відносин відповідно до вимог статті 9 ЦК, у разі якщо останні не врегульовано іншими актами законодавства.