Запис до трудової книжки про перебування у відпустці для догляду за дитиною

17 липня 2017
11022
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно вносити запис до трудової книжки про перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років?

Відповідь

При вирішенні питання щодо необхідності внесення тих чи тих відомостей про роботу до трудової книжки працівника слід керуватися Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58).

Так, Інструкцією № 58 не передбачено вимоги вносити до трудової книжки працівника записи про перебування у соціальній відпустці (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), а також у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, що надається відповідно до медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.