Догану оголошено під час тимчасової непрацездатності: як ознайомити працівника?

18 липня 2017
5709
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівнику оголошено догану за порушення трудової дисципліни (систематичне запізнення на роботу без поважних причин). Дотримано належну процедуру документування стягнення: складено доповідну записку начальника відділу (23.05.2017), взято й оформлено пояснення працівника (від 23.05.2017). Відтак працівник повідомив, що з 26.05.2017 він перебуває на «лікарняному». Як ознайомити працівника з наказом про оголошення догани під час тимчасової непрацездатності?

Відповідь

Згідно зі статтею 148 КЗпП дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується (повідомляється) працівнику під підпис у триденний строк (п. 31 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань від 20.07.1984 № 213; далі — Правила № 213).

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП).

Оскільки працівника не було у триденний строк ознайомлено з наказом про притягнення до дисциплінарної відповідальності, порушення цієї норми може призвести до того, що працівник у судовому порядку оскаржить порядок застосування дисциплінарного стягнення.

Аби запобігти такому розвитку подій, пропонуємо на підставі пункту 31 Правил № 213 скасувати наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а у день виходу працівника на роботу — знову видати наказ про оголошення догани.

До місячного строку застосування дисциплінарного стягнення, відлік якого розпочався 23.05.2017, не зараховується період тимчасової непрацездатності працівника.

Не виключено, що після того як працівник приступить до роботи, він відмовиться ознайомлюватися з наказом про оголошення догани, тому ознайомлюйте його з наказом при свідках. У разі відмови працівника зачитайте наказ вголос, про що складіть відповідний акт.