Чи зобов’язаний працівник повідомляти про відкриття лікарняного?

18 липня 2017
15013
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи повинен працівник попереджати роботодавця про відкриття «лікарняного»? В який термін та яким чином?

Відповідь

Нормативними актами такого обов’язку працівника не передбачено, утім, відповідну процедуру доцільно регламентувати в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Аргументуймо, чому.

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях (далі — організація) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП).

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 № 213 (далі — Типові правила), діють на території України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-ХІІ — у частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Згідно з частиною другою пункту 14 розділу V Типових правил кожен робітник і службовець до початку роботи зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня — вихід із роботи у порядку, встановленому в організації. Адміністрація має організувати облік явки на роботу і виходу з роботи.

Оскільки на сьогодні жодним нормативно-правовим актом не встановлено порядку інформування працівником роботодавця про невихід на роботу, це питання слід врегулювати правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.