Присвоєння працівнику суміжної професії: чи відображати в документах?

19 липня 2017
1980
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Підприємство присвоїло працівнику другу (суміжну) професію. Чи вносити інформацію про те до трудової книжки та особової картки працівника?

Відповідь

Запис про другу (суміжну) професію слід вносити і до трудової книжки, і до особової картки.

До трудової книжки запис про присвоєння суміжної професії вноситься так:

  • у графі 1 — ставиться порядковий номер запису;
  • у графі 2 — указується дата отримання другої професії;
  • у графі 3 — «Відомості про роботу» робиться запис: «Отримана друга професія НАЗВА ПРОФЕСІЇ»;
  • у графі 4 — вказуються відповідне посвідчення, його номер і дата (якщо навчання проводиться за договором у навчальному закладі), або номер і дата наказу про присвоєння розряду (наказ робиться на підставі протоколу кваліфікаційної комісії, якщо навчання проводиться безпосередньо на підприємстві).

До особової картки вноситься у розділ «Призначення і переведення».

  • у графі 1 (ДАТА) — ставиться дата отримання другої професії;
  • у графі 2 (Назва структурного підрозділу (код) — назва підрозділу;
  • у графі 3 — назва другої отриманої професії, код за КП;
  • у графі 4 — присвоєний за другою професією розряд;
  • у графі 5 (Підстава) — вказуються відповідне посвідчення, його номер і дата (якщо навчання проводиться за договором у навчальному закладі), або номер і дата наказу про присвоєння розряду.
  • у графі 6 — необхідно отримати підпис працівника.