Чи можна змінювати назву посади залежно від статі працівника?

24 липня 2017
2819
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як правильно визначити назву посади чоловіку, якого приймають на роботу на посаду «Сестра медична з передрейсових та післярейсових оглядів водіїв». Чи можна змінити назву посади на «Брат медичний з передрейсових та післярейсових оглядів водіїв»?

Відповідь

Нині в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому і введеному в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (далі — КП), більшість професійних назв робіт наведено у чоловічому роді.

Водночас, у КП є й низка професійних назв робіт, яку визначено у жіночому роді. При зверненні розробників КП до Міністерства охорони здоров’я України стосовно погодження питань про дублювання подібних назв професій «Головна медична сестра», «Сестра медична», «Акушерка» тощо у чоловічому роді, була отримана відповідь про те, що міністерство не готове на подібні зміни з різних причин (лист МОЗ України № 11.02-07/21 від 18.02.2010 до ДУ НДІ соціально-трудових відносин).

Увага!

КП жодним чином не розмежовує працівників за статевою ознакою крізь призму назв професій і посад. Вітчизняна класифікаційна система у сфері праці не має та не може мати якихось інших ознак, окрім статистичних. Це стосується, насамперед, освітніх, гендерних, політичних та інших питань.

Отже, назва посади сестра медична з передрейсових та післярейсових оглядів водіїв (код 3231 КП) застосовується як для жінок так і для чоловіків.

Увага!

Професійні назви робіт, вміщені У КП, наприклад: «Сестра медична», «Головна медична сестра», «Молодша медична сестра», «Молодша медична сестра з догляду за хворими», «Санітарка» мають свої аналоги в Міжнародній стандартній класифікації занять 2008 року (ISCO-08) — «nursing sister», «change nurse», «enrolleg nurse», «assistant» та «nurse aide». Виходячи із особливостей англійської мови, статева ознака щодо «носія» професії на практиці частіше за все відзначається через застосування займенників («she» — вона, або «he» — він) або за рахунок закінчення слова.

Нагадуємо, що основна інформація про роботу, яку виконує працівник, вміщена у коді професії, а індекс професії (професійна назва роботи) і в цьому випадку несе узагальнену інформацію.