Дозвіл на працю іноземця не повернено до центру зайнятості після звільнення: чи буде штраф

21 вересня 2016
2635
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Законодавством не передбачено обов’язку для роботодавців повертати дозвіл на використання праці іноземця до центру зайнятості після звільнення такого працівника. Тому жодних санкцій щодо роботодавців застосовано не буде.

Відповідна норма було в нормативному акті, який втратив чинність. Утім, роботодавець маж вчинити певні дій після звільнення працівника-іноземця.

Вимога щодо повернення дозволу на використання праці іноземця або особи без громадянства після закінчення строку дії дозволу була встановлена пунктом 24 Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 08.04.2009 № 322. Отже, повертати центру зайнятості необхідно ті дозволи на працю іноземців, які оформлювали на бланках сурової звітності та видавали у період дії цієї постанови.

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон № 5067) набрав чинності 01.01.2013. На виконання статті 42 цього закону постановою КМУ від 27.05.2013 № 437 затверджено новий Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі — Порядок № 437), який є чинним з 05.07.2013. Одночасно втратив чинність попередній порядок.

Порядок № 437 вже не установлено вимоги повертати дозвіл до служби зайнятості. Роботодавцю достатньо письмово повідомити територіальний орган служби зайнятості, який видав дозвіл, про припинення трудового договору (контракту) з іноземцем протягом трьох робочих днів з дати припинення трудового договору (п. 29 Порядку № 437).

Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення визначає стаття 53 Закону № 5067. Ця стаття не передбачає штрафних санкцій для роботодавців за неповідомлення