Втрачено особову справу та трудову книжку: як відновити втрату?

26 липня 2017
1107
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник вирішив звільнитися, проте виявлено, що немає його особової справи та трудової книжки. Які дії кадровика в такій ситуації?

Відповідь

У подібній ситуації доцільно провести службове розслідування та отримати пояснення посадових осіб (посадової особи), відповідальних за ведення та облік особових справ працівників, а також зберігання трудових книжок.

За результатами службового розслідування керівник підприємства може прийняти рішення про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни (неналежне виконання посадових обов’язків) та доручити працівникам усунути порушення у визначений строк (поновити особову справу працівника та оформити дублікат трудової книжки працівника).

Для виготовлення дубліката трудової книжки необхідно запропонувати працівнику отримати довідки про роботу з усіх попередніх місць роботи.