Оформлення трудових відносин на час відпустки основного працівника

26 липня 2017
3298
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На час щорічної відпустки основного працівника підприємство планує прийняти іншого працівника. Як із таким працівником оформити трудові відносини — як з тимчасовим працівником чи за строковим трудовим договором?

Відповідь

На час щорічної відпустки  можна прийняти працівника як за строковим трудовим договором, так і на тимчасову роботу.

Тимчасовими робітниками службовцями вважаються робітники і службовці, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців» (п. 1 Указу Президії ВР СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» № 311-IX від 24.09.1974; далі — Указ № 311).

На тимчасових робітників і службовців поширюється дія законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю з винятками, встановленими цим Указом (п. 2 Указу № 311).

Осіб, яких приймають на роботу тимчасовими робітниками і службовцями, має бути попереджено про це при укладенні трудового договору. В наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що даний працівник приймається на тимчасову роботу, або зазначається строк його роботи (п. 3 Указу № 311).

Читайте також: Покладення обов’язків на час відпустки: оформлюємо заміну правильно

Указом № 311 встановлено особливості регулювання трудових договорів з тимчасовими працівниками, зокрема:

  • право тимчасового працівника на розірвання трудового договору з власної ініціативи з попередженням про це роботодавця за три дні;
  • додаткові підстави для розірвання трудового договору з тимчасовим працівником з ініціативи роботодавця;
  • правила та порядок оплати листків непрацездатності тощо.

Чинність і правомірність застосування Указу № 311 беззаперечна, оскільки:

  • особливості регулювання праці... тимчасових і сезонних працівників, додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством (ст. 7 КЗпП);
  • особливості надання щорічних відпусток тимчасовим працівникам визначено частиною 9 статті 6 ЗУ «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР;
  • особливості оплати тимчасової непрацездатності тимчасовим працівниками визначено статтею 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV;
  • і найголовніше — до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України (Постанова ВР України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII).