Навчання за кордоном і навчальна відпустка

26 липня 2017
816
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник-студент навчається в одному із європейських вузів. Цей працівник надав лист-повідомлення про захист дипломної роботи. Чи можна надати такому працівнику навчальну відпустку та як правильно її оформити?

Відповідь

Працівники, які навчаються за кордоном, права на оплачувану навчальну відпустку не мають. На час складання заліків та іспитів працівнику може бути надано щорічну відпустку або відпустку без збереження зарплати.

Додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Для отримання додаткової навчальної відпустки працівник має подати роботодавцю заяву про відпустку та довідку-виклик навчального закладу.

Форми довідки-виклику для студента, який поєднує роботу з навчанням у ВНЗ, затверджено наказом Міносвіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 05.07.2016 № 782:

  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії (форма Н-4.01);
  • для складання державних іспитів (атестації випускника) (форма Н-4.02);
  • для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) з наданням оплачуваної відпустки (форма № Н-4.03).

Вищий навчальний заклад — окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; далі — Закон № 1556).

Відповідно, ліцензування — процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності (п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону № 1556).

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти затверджено постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187.

Дізнатися про наявність ліцензії ВНЗ можна на його веб-сайті, де, як правило, розміщують скан-копію ліцензії. Також на прохання студента ВНЗ може видати засвідчену копію ліцензії.

Отже, право на оплачувану навчальну відпустку дає довідка-виклик встановленої форми вищого навчального закладу, ліцензованого в установленому законодавством України порядку.

Тому працівники, які навчаються у закордонних ВНЗ, права на навчальну відпустку не мають.