Робота директора у вихідний день

27 липня 2017
3535
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має право директор товариства у вихідний день (підприємство працює за стандартним графіком роботи), та отримувати відгули за раніше відпрацьований час?

Відповідь

Поняття вихідні дні визначається згідно із статтею 67 Кодексу законів про працю України: при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя.

Відповідно до статті 71 КЗпП, робота у вихідні дні забороняється, залучати окремих працівників до роботи в такі дні можна тільки за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) організації і лише у виняткових випадках для:

  • відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  • виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота організації в цілому або його окремих підрозділів;
  • виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Якщо директор у вихідний день має виконати невідкладну, заздалегідь непередбачену роботу (наприклад: підписання договору), від якої залежить у подальшому нормальна робота організації в цілому або його окремих підрозділів (ч. 2 ст. 71 КЗпП), то таке залучення можна вважати правомірним.

Отже, директор видає наказ про залучення себе до роботи у вихідний день, в якому також зазначає обраний вид компенсації. Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі ( ч. 1 ст. 72  і  ч. 3 ст. 107 КЗпП).