Звільнення кадровика: хто підписує запис про звільнення у трудовій книжці?

1 серпня 2017
3245
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Інспектор з кадрів звільняється. Директор — у відпустці, але його обов’язки покладено на іншого працівника. Хто у такому разі засвідчує запис про звільнення у трудовій книжці інспектора з кадрів?

Відповідь

Якщо посадовою інструкцією інспектора з кадрів визначено, що він веде трудові книжки, то він сам вносить записи до своєї трудової книжки, зокрема щодо прийняття і звільнення.

Перелік обов’язків, що покладають на працівника, має бути визначено під час прийняття на роботу (укладання трудового договору) і закріплено в посадовій (робочій) інструкції та/або в трудовому договорі, укладеному в письмовій формі.

Якщо функцію з оформлення трудових книжок покладено посадовою інструкцією на інспектора з кадрів, то він і має вносити записи і до своєї трудової книжки, у т. ч. щодо прийняття, переведення і звільнення.

Запис до трудової книжки слід вносити від третьої особи (за загальними правилами, визначеними Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58).