Книга обліку руху трудових книжок у ФОП

28 серпня 2017
2336
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи повинен фізична особа — підприємець вести Книгу обліку руху трудових книжок?

Відповідь

Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них веде відділ кадрів або інший підрозділ підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників.

У цій книзі реєструють усі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову (п. 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58).

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників (п. 2.21-1 Інструкції № 58).

Оскільки роботодавці — фізичні особи — підприємці не приймають у працівників трудові книжки на зберігання, то не оформлюють і не ведуть книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.