Після звільнення працівник не прийшов за трудовою книжкою

7 жовтня 2016
9545
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58), трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Питання, пов’язані з порядком ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і обліку, регулюються постановою Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301, Інструкцією № 58 та іншими актами законодавства.

Так, відповідно до пункту 4.1 Інструкції № 58 власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

Згідно із пунктом 4.2 Інструкції № 58, якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається лише за письмовою згодою працівника.

Приклад оформлення повідомлення про необхідність отримання трудової книжки наводимо у Додатку.

Якщо письмової згоди на пересилання трудової книжки поштою роботодавець не отримав, то слід керуватися нормами пункту 6.2 Інструкції № 58, відповідно до яких трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

Додаток
Приклад оформлення повідомлення про необіхдність отримання
трудової книжки при звільненні

ТОВ «Азбука»

ПОВІДОМЛЕННЯ

   18.07.2016     12  

м. Київ

Про необхідність отримання

трудової книжки

Миколаєнко

Світлані Борисівні

вул. Лятошинського, 26 а, кв. 3

м. Київ, 03191

Шановна Світлано Борисівно!

У зв’язку з розірванням 18.07.2016 укладеного з Вами трудового договору відповідно до пункту 4 статті 40 Кодексу законів про працю України повідомляємо Вас про необхідність прибути за трудовою книжкою до відділу кадрів ТОВ «Азбука». Ви також можете надати згоду на відправлення Вам трудової книжки поштою.

У разі отримання відділом кадрів ТОВ «Азбука» Вашої письмової згоди на відправлення трудової книжки поштою, її буде надіслано за вказаною Вами адресою.

Директор                                                      Левченко                                              В. П. Левченко

В. М. Гавриленко

548-11-26