Виплата премії у разі звільнення за переведенням

7 вересня 2017
561
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник звільняють у зв’язку з переведенням до іншого підприємства. Цим же працівникам передбачено виплату премії. Проте за графіком преміювання має бути уже після звільняння за переведенням. Як правильно вчинити у такій ситуації?

Відповідь

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами (ст. 97 КЗпП).

Виплата премії у разі звільнення за переведенням Читайте також: Преміювання: нестандартні випадки

За відсутності колективного договору ці питання врегульовуються в іншому нормативному локальному акті, наприклад: у положенні про преміювання, положенні про винагороду працівникам організації за підсумками роботи за рік тощо. У цих документах визначаються строки, показники преміювання та умови виплати, у тому числі у разі звільнення працівника.

Отже, при виплаті премії (бонусів) за попередній рік у разі звільнення у зв’язку із переведенням на інше підприємство слід керуватися нормами колективного договору або іншого внутрішнього локального нормативного акта.