Комплаєнс-менеджер: чи відповідає Класифікатору професій

19 вересня 2017
1469
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Ні, не відповідає.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» не містить професійної назви роботи «Комплаєнс-менеджер». Утім, на основі КП можна підібрати коректні відповідники, завдання та обов’язки за якими аналогічні до іноземної професії.

Комплаєнс-менеджер: чи відповідає Класифікатору професій Читайте також: Посада Начальник відділу в Класифікаторі професій

Поширений нині термін «комплаєнс» (від англ. compliance — відповідність; походить від дієслова to comply — виконувати) трактується тлумачними словниками як «дія у відповідності до запиту або вказівки; послух» (англ. compliance is an action in accordance with a request or command, obedience). Під «комплаєнсом» розуміємо відповідність певним зовнішнім або внутрішнім вимогам чи нормам.

Під «відповідністю» у контексті господарювання розуміється частина системи управління/контролю в організації, пов’язана з ризиками невідповідності, недотримання норм законодавства, нормативних документів, правил та стандартів контролюючих органів, кодексів поведінки тощо.

Коли йдеться про комплаєнс, відповідність зазвичай стосується таких аспектів, як дотримання належних стандартів поведінки на ринку, управління конфліктами інтересів, справедливе ставлення до клієнтів і сумлінний підхід до їх консультування. До сфери комплаєнса належать і такі специфічні області як протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії чинному законодавству, захист інформаційних потоків, протидія корупції, встановлення етичних норм поведінки для працівників.

Комплаєнс-менеджер: чи відповідає Класифікатору професій Читайте також: Юрист у Класифікаторі професій та штатному розписі

Як напрям діяльності, комплаєнс запроваджується у банківській сфері, де визначається, насамперед, як дотримання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку.

Однак суто фінансовою сферою комплаєнс в Україні, звісно, не обмежується. Підрозділи, основна функція яких може бути визначена, як «внутрішній контроль на відповідність» (комплаєнс-контроль), створюються в багатьох організаціях.

До основних завдань та обов’язків фахівців із комплаєнсу належать, наприклад:

  • розроблення корпоративних стандартів;
  • розроблення внутрішньої системи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;
  • визначення корпоративної політики щодо прийняття і дарування подарунків, запрошень на певні заходи, розмежування понять «подарунок» і «хабар» («відкат»), конфлікту інтересів, етичних стандартів підприємства, купівлі цінних паперів тощо.

Комплаєнс-менеджер: чи відповідає Класифікатору професій Читайте також: Професія Менеджер у Класифікаторі професій

КП передбачає певну номенклатуру професій, які безпосередньо належать до сфери внутрішнього/зовнішнього контролю діяльності організації, розробленню корпоративних стандартів або характеризуються окремими трудовими функціями, притаманними системі комплаєнс. До цих професій належать:

  • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності (код КП 1475.4);
  • професіонал з корпоративного управління (код КП 2413.2);
  • фахівець з корпоративного управління (код КП 3411).

Докладніше — у статті «Назви посад у сфері комплаєнсу: добираємо для штатного розпису»