Звільнення у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною без погодження керівника

16 вересня 2019
25413
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівниця має намір звільнитися за власним бажання у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною до 14-ти років. Але керівник заперечує. Чи правомірно це?

Відповідь


Звільнення у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною без погодження керівника
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (зокрема, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник (ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Працівник звільняється: як законно затримати на роботі?

Звільнення за цією підставою не потребує погодження з роботодавцем. Тобто, працівник, що має дитину віком до 14 років, має право звернутись до роботодавця з заявою про звільнення за власним бажанням у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу. Роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у строки, про які він просить саме за цією підставою.

В іншому випадку працівник має право не виходити на роботу з дати, наступної за датою звільнення, про яку він просив, та оскаржити відмову роботодавця у суді. Суд, швидше за все зобов’яже роботодавця звільнити працівника за власним бажанням у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Окрім того, суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижче оплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі (ст. 237 КЗпП).

Судова практика вказує, що суди при розгляді аналогічних позовів приймають сторону працівників.

Це, зокрема:

  • ухвала апеляційного суду Запорізької області від 30.08.2012 по справі № 22ц-4409/2;
  • ухвала апеляційного суду Херсонської області від 09.06.2015 по справі № 668/1758/15-ц.