ПВТР для окремого структурного підрозділу: чи можна розробити?

27 вересня 2017
216
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можуть відокремлені структурні підрозділи розробити власні правила внутрішнього трудового розпорядку?

Відповідь

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил. ПВТР затверджують на загальних зборах усього трудового колективу за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 142 КЗпП).

ПВТР для окремого структурного підрозділу: чи можна розробити? Дізнайтеся, чи можуть умови оплати праці визначатися правилами внутрішнього трудового розпорядку

Законодавство не передбачає можливості розробки правил внутрішнього трудового розпорядку для окремих структурних підрозділів, навіть великих. У разі такої потреби, наприклад: встановлення іншого режиму роботи для окремих структурних підрозділів, це зазначають додатково у загальних правилах. Також можна порадити врегулювати певні питання у посадових (робочих) інструкціях. При розробленні ПВТР організація має керуватися й галузевими (відомчими) ПВТР — за наявності.