Як позначати та оплачувати навчання працівника

12 жовтня 2017
3879
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як відобразити у табелі обліку робочого часу і як оплачуються дні, коли працівник перебував на тренінгу, оплаченому підприємством (у тому числі у вихідний день).

Відповідь

При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва (далі — навчання) за ними зберігають місце роботи (посаду) і провадять виплати, передбачені законодавством (ст. 122 КЗпП). До них належать:

  • збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання;
  • оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;
  • виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень (п. 1 постанови КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695).

Залучення працівників до навчання за направленням підприємства у вихідний день законодавством не передбачено і розглядається як залучення до роботи у вихідний день.

Роботу у вихідні дні заборонено. Залучати окремих працівників до роботи в такі дні можна тільки за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) організації і лише у виняткових випадках:

  • для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  • для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота організації в цілому або його окремих підрозділів;
  • для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення (ст. 71 КЗпП).

Отже, направлення працівника до навчання у вихідний день є неправомірним.

Для позначення перебування працівника на навчанні у табелі обліку робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489) не передбачено спеціальної відмітки. Типова форма № П-5 є рекомендованою, тому за необхідності підприємство має право змінювати її за умови збереження передбачених нею показників щодо явок та неявок працівників, доповнювати графами і кодами, необхідними для обліку робочого часу.

Відтак, для позначення перебування працівника на навчанні можливо увести додаткові умовні позначення, наприклад: ПК (підвищення кваліфікації) тощо. Це рішення закріплюють у наказі керівника, затвердивши форму табелю і розширений перелік умовних позначень, або у Положенні про облік використання робочого часу.

Якщо працівника направлено для навчання до іншого населеного пункту, у табелі обліку робочого позначаємо ВД (07) і оплачуємо відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59, в установах, які повністю або частково фінансуються із державного бюджету. Підприємства, які не фінансуються із державного бюджету, всі питання, пов’язані з відрядженнями, регламентують самостійно у колективному договорі або у Положенні про відрядження.