Унесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку

27 жовтня 2017
2299
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У працівників змінюється графік роботи. Чи потрібно вносити зміни до ПВТР?

Відповідь

Зміна режиму роботи є зміною істотних умов праці, що здійснюється винятково внаслідок змін в організації виробництва і праці з дотриманням вимог законодавства.

Зміни та доповнення щодо організації робочого часу (графіків роботи) вносяться до ПВТР та затверджуються трудовим колективом за поданням роботодавця і виборним органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником (ст. 142 КЗпП). Проект змін та доповнень до ПВТР спочатку погоджується із профспілковим органом, потім розглядається на загальних зборах (конференції) трудового колективу.