Відповідальний за складання табеля обліку робочого часу без доплати

24 листопада 2017
3342
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна на начальника відділу кадрів покласти обов’язок із ведення табеля обліку робочого часу без його згоди та додаткової плати за це?

Відповідь

Трудові функції та відповідальність закріплені посадовою інструкцією. Працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, а власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої ним (ст. 31 КЗпП).

Якщо у посадовій інструкції начальника відділу кадрів не передбачені обов’язки щодо ведення табеля обліку робочого часу, то закріпити їх виконання наказом неправомірно.

У такому випадку вносять зміни до посадової інструкції, що є зміною істотних умов праці і допускається за наявності змін в організації виробництва і праці з дотриманням вимог ст. 32 КЗпП.

Зміни та доповнення до посадових інструкцій вносять наказом керівника за згодою працівника (абз. 7 п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (включені до Випуску 1 ДКХП, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336)).

Отже, без згоди працівника йому не можуть бути встановлені додаткові обов’язки та внесені зміни до посадової інструкції.