Компенсація за відрядження у вихідний день

5 грудня 2017
478
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник відбуває у відрядження у неділю (вихідний день). Чи обов’язково оплачувати цей день у подвійному розмірі? Які ще можливі варіанти?

Відповідь

Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні, святкові й неробочі дні, то робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ч. 1 ст. 72 КЗпП).

Компенсація за відрядження у вихідний деньДізнайтеся, як відобразити у табелі дні вибуття у відрядження та повернення з відрядження, що припадають на вихідні

Відповідно до пункту 10 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59, оплата за роботу у вихідний день обчислюється відповідно до статті 107 КЗпП, тобто оплачується у подвійному розмірі годинної або денної ставки. Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинку. Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Проте зазначена Інструкція поширюється лише на підприємства, установи, організації, які повністю або частково фінансуються з держбюджету. Для недержавних підприємств ці питання ніяк не регламентовано, тому доцільно їх прописати у ПВТР та Положенні про відрядження (за наявності).

Якщо колективним договором чи спеціальним локальним актом (наприклад, Положенням про відрядження) визначено, що дні вибуття у відрядження та прибуття з нього, які припадають на вихідні, є робочими днями, то вони мають оплачуватися, як звичайні робочі дні. А дні вибуття (прибуття) у відрядження, що припадають на вихідні, мають бути компенсовані працівникам іншими днями відпочинку.

За кожний день перебування працівника у відрядженні (включаючи день вибуття та день прибуття) йому виплачуються добові.