Неповний робочий час інваліду: як встановити?

7 грудня 2017
5115
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівнику встановлено інвалідність. В індивідуальній програмі реабілітації вказано про встановлення цьому працівнику режиму неповного робочого часу. В який строк слід перевести цього працівника на режим неповного робочого часу? Та які ще можливі варіанти?

Відповідь

На прохання інваліда роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).

Неповний робочий час інваліду: як встановити? Дізнайтеся, чи обов’язково у працівника з інвалідністю має бути індивідуальна програма реабілітації, чи достатньо довідки МСЕК

Якщо індивідуальній програмі реабілітації (далі — ІПР) інваліда передбачено встановлення режиму неповного робочого часу та є можливість встановити такий режим на робочому місці, займаному працівником, за його згодою видають наказ про встановлення неповного робочого часу (дня або тижня). Питання щодо встановлення режиму неповного робочого часу слід вирішити негайно, після надання ІПР. Оплату праці у цьому випадку провадять пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП).

Якщо за цією посадою неможливо встановити режим неповного робочого часу, але на підприємстві є інша підходяща робота, яку може виконувати працівник з інвалідністю, на якій можливо встановити такий режим, роботодавець пропонує йому переведення теж за згодою.

За неможливості встановлення режиму неповного робочого часу на цій або інших посадах, на яких за станом здоров’я працівник може працювати, або у разі відмови працівника від роботи у режимі неповного робочого часу та переведення на запропоновану роботу з таким режимом, його можна звільнити з ініціативи роботодавця на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП.