Чи повідомляти сумісника про закінчення строкового трудового договору

30 січня 2018
735
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівниця перериває відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і стає до роботи. Коли потрібно попередити про звільнення працівника, що працює тимчасово на «декретній» посаді за сумісництвом?

Відповідь

На працівника, який працює за сумісництвом, поширюються всі права і обов’язки, передбачені трудовим законодавством України. Якщо працівник-сумісник працює на умовах строкового трудового договору, строк закінчення якого визначено фактичним виходом працівниці із відпустки для догляду за дитиною, то трудовий договір розривається на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Роботодавець не зобов’язаний попереджати або інформувати в інший спосіб працівника-сумісника про строк звільнення, оскільки трудовим договором цей строк вже визначено. Днем звільнення буде день, що передує дню виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.