Мати-одиначка — прогульниця: чи можна звільнити

26 лютого 2018
2171
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Мати-одиначка часто без поважної причини не з’являється на роботі. Яким чином можна звільнити таку працівницю?

Відповідь

Прогул без поважної причини є порушенням трудової дисципліни. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані наступні стягнення (ч. 1 ст. 147 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП):

Мати-одиначка — прогульниця: чи можна звільнити Читайте також: Звільнення одинокої матері у зв’язку із тривалим нез’явленням на роботі з невідомих причин

Водночас, законодавство України стоїть на позиціях підтримки соціально незахищених верств населення, до яких належать одинокі матері.

Зокрема, частина 3 статті 184 КЗпП забороняє звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до 14-ти років з ініціативи роботодавця, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускають звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Визначення поняття «одинока мати» містить пункт 9 постанови пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9. Одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама.

Отже, до працівниці, яка є одинокою матір’ю при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда, неможливо застосувати дисциплінарне стягнення у формі звільнення. У випадку встановлення факту прогулу до такої особи застосовують стягнення у формі догани.

Суди, при розгляді справ щодо поновлення на роботі одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, звільнених за прогул без поважної причини, приймають сторону працівниць.