Збереження робочого місця за звільненим працівником з інвалідністю

13 березня 2018
662
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи зберігають протягом року робоче місце за звільненим працівником з інвалідністю?

Відповідь

Законодавством України, зокрема Кодексом законів про працю та Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII (далі — Закон № 875), не передбачено збереження робочого місця протягом одного року чи на більший термін особі з інвалідністю, звільненій з роботи на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП.

Збереження робочого місця за звільненим працівником з інвалідністю Читайте також: Документи для підтвердження інвалідності, які має подати працівник

Стаття 42-1 КЗпП закріплює за працівником право протягом одного року на укладення трудового договору при повторному прийнятті на роботу, якщо роботодавець приймає на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Однак, у зазначеній статті йдеться про звільнення за скороченням, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП.

Частина 2 статті 25 Закону № 875 передбачає збереження протягом одного року середнього заробітку за попереднім місцем роботи за умов:

  • отримання особою інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання;
  • проходження професійної реабілітації, у тому числі професійної підготовки і перепідготовки згідно з індивідуальною програмою реабілітації.

Утім, зазначена норма стосується збереження середнього заробітку, але ніяк не робочого місця.

Збереження робочого місця за звільненим працівником з інвалідністю Дізнайтеся, чи можливо звільнити працівника, якому встановлено інвалідність

У зв’язку із цим, факт встановлення інвалідності не може бути підставою для звільнення працівника, оскільки звільнення працівників з ініціативи роботодавця з мотивів інвалідності заборонено законом (частина третя ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII).

Але, ця сама стаття допускає звільнення працівника з інвалідністю у випадках, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням здоров’я самого інваліда (звільнення відбувається на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП).