Додаткові обов’язки суміснику: коли доручити можна

26 березня 2018
1449
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може працівник, який працює за основним місцем роботи та за сумісництвом на 0,5 ставки, додатково виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника?

Відповідь

Обов’язки тимчасово відсутнього працівника можна перерозподілити між іншими працівниками або покласти їх виконання на одного працівника шляхом доручення йому виконання обов’язків відсутнього колеги (у повному обсязі або частково) тільки за згодою (ст. 31 КЗпП).

Покладення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника оформлюють наказом. Порядок та умови встановлення доплат за збільшення обсягу робіт визначають у колективному договорі (ст. 105. КЗпП). Конкретний розмір доплати визначає керівник.

Додаткові обов’язки суміснику: коли доручити можна Дізнайтеся, коли працівник має підписати письмовий трудовий договір

Оскільки у запитанні вказано, що працівник працює в установі за основним місцем роботи і за сумісництвом на половину зайнятості, покласти на нього виконання обов’язків відсутнього працівника можна за згодою за будь-яким трудовим договором окремо із встановленням доплати відповідно до колективного договору.