Запис до трудової книжки про навчання з питань цивільного захисту

26 березня 2018
1095
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи вносити до трудової книжки працівника запис про навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту?

Відповідь

Механізм проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту визначає Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затверджений постановою КМУ від 23.10.2013 № 819 (далі — Порядок № 819).

Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту проходять в навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту (п. 2 Порядку № 819).

Порядком № 819 передбачено дві форми навчань:

  • функціональне навчання — навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту (п. 8 Порядку № 819);
  • практична підготовка — спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту, що проводять суб’єкти господарювання відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, затверджених в установленому законодавством порядку (п. 9 Порядку № 819).

Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три-п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання (п. 10 Порядку № 819).

Запис до трудової книжки про навчання з питань цивільного захисту Дізнайтеся, хто може перевіряти дотримання законодавства у сфері цивільного захисту

Функціональне навчання проводять з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати (п. 14 Порядку № 819).

Тривалість функціонального навчання на курсах першої, другої, третьої категорій навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту за навчальними програмами постійно діючих семінарів становить до 36 навчальних годин (п. 6 розд. І Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом МВС від 21.10.2014 № 1112; далі — Положення № 1112). Причому є чотири форми організації функціонального навчання:

  • денна;
  • дистанційна;
  • індивідуальна;
  • виїзна.

Можливе поєднання різних форм навчання (п. 7 розд. І Положення № 1112).

Особам, які пройшли функціональне навчання, видають посвідчення встановленого зразка. Окрім того, запис про навчання вносять у трудову книжку (п. 16 Порядку № 819). Причому жодних виключень, зокрема, щодо тривалості навчання, Порядок № 819 не містить.

Отже, до трудової книжки працівника необхідно внести запис про період проходження функціонального навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Запис до трудової книжки про навчання з питань цивільного захистуВам стануть у пригоді записи до трудової книжки: