Жінка працює неповний день під час відпустки для догляду: чи оплачується «лікарняний»

16 листопада 2016
1295
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Відповідно до частини восьмої статті 179 Кодексу законів про працю України та статті 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96­ВР за бажанням жінки, батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Право на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають усі працівники, які працюють на умовах трудового договору.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.

У разі тимчасової непрацездатності жінки, яка працює на умовах неповного робочого часу в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, листок непрацездатності видається та оплачується на загальних підставах.

Але якщо захворіла дитина, на жаль, лікарняний не видадуть. Адже листок непрацездатності не видається у зв’язку з хворобою дитини під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.