Пояснення причин прогулу телеграмою

6 квітня 2018
247
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник виїхав за кордон. Причини відсутності надіслав телеграмою. Чи правомірно це? Як звільнити такого працівника?

Відповідь

Звільнення за прогул є одним з видів дисциплінарного стягнення. Отже, перед тим, як накладати таке стягнення, роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень (ч. 1 ст. 149 КЗпП).

Роботодавець приймає рішення про звільнення працівника за прогул після ознайомлення з причиною його відсутності, вказаній в поясненні. Працівник, який не має можливості з’явитись на роботу, може надіслати пояснення поштою. Утім, варто, аби пояснення за його особистим підписом було надіслане поштовим листом.

Якщо роботодавець визнає неповажною причину відсутності, вказану в поясненні, він може прийняти рішення про звільнення за пунктом 4 статті 40 КЗпП. Зауважимо, що звільнення за цією підставою є звільненням з ініціативи роботодавця, а тому заява працівника не потрібна.

Однак працівник, який не погодиться з підставою звільнення, може звернутись до суду. Строк звернення до суду — з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ч. 1 ст. 233 КЗпП).

У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім паспортів громадянина України для виїзду за кордон) тощо.

Тобто роботодавець не має можливості у цій ситуації вручити працівнику копію наказу про звільнення та трудову книжку. Невідомо, як суд оцінить такий факт, якщо через певний час працівник все ж таки повернеться на Україну та вирішить оспорити своє звільнення.