Як формувати штатний розпис закладу охорони здоров’я після скасування Наказу № 33

23 листопада 2016
4653
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Типові, а згодом — примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я, затверджені наказом МОЗ України від 23.02.2000 № 33, багато років були наріжним каменем для формування штатних розписів медичних, лікувально-профілактичних закладів.

Утім, згідно з наказом МОЗ України від 02.09.2016 № 928 Наказ МОЗ № 33 втратив чинність.

Відтак керівник закладу охорони здоров’я визначає штатний розпис закладу виходячи з його функцій та обсягу медичної допомоги. Штатний розпис затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за поданням керівника закладу.

При формуванні штатного розпису закладу не допускається введення посад, що не відповідають Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, й не передбачені чинними номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою.

Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці (п. 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228).

Означену позицію висловлює МОЗ у листі від 14.09.2016 № 10/1-13/Д-1/2629-16/23925, наголошуючи, що скасування Наказу № 33 дає більшу автономію керівникам закладів охорони здоров’я в прийнятті рішень щодо формування та затвердження штатних розписів, зменшує ризики тиску контролюючих органів на ці заклади.