Чи виплачують медику-суміснику допомогу на оздоровлення?

23 травня 2018
746
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Позиція МОЗ — матеріальну допомогу на оздоровлення виплачують лише за основним місцем роботи. Мінсоцполітики має іншу думку. Яку саме?

Відповідь

Усі працівники установ, закладів та організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу (постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245, Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.1993 № 43).

З 01.01.2012 медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки (постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524).

Чи виплачують медику-суміснику допомогу на оздоровлення?Читайте також: Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при звільненні

МОЗ (лист від 16.02.2018 № 10.1-18/4185) наголошує, оскільки відпустку на роботі за сумісництвом надають одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, матеріальну допомогу на оздоровлення виплачують лише за основним місцем роботи.

Натомість Мінсоцполітики (лист від 25.04.2018 № 673/0/101-18) зауважує, що при роботі за сумісництвом з працівником укладають окремий трудовий договір, не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Стороною трудового договору про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства, установи, організації) може бути як інший власник (підприємство, установа, організація), так і той же власник (підприємство, установа, організація), з яким працівник уклав трудовий договір про основну роботу.

Працівникові, який працює за сумісництвом, оплату праці визначають за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад, надбавки та доплати до нього тощо). Сумісників преміюють та надають матеріальну допомогу на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами або трудовим договором.

Законодавством не встановлює обмежень щодо виплати допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом.

Позиція Мінсоцполітики — працівникам, які працюють в закладах охорони здоров’я за сумісництвом, допомогу на оздоровлення можуть виплачувати на загальних підставах за рішенням керівника закладу в межах затвердженого для закладу фонду заробітної плати (п. 4 постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298, пункту 5.11 наказу Мінпраці, МОЗ від 05.10.2005 № 308/519).

Ольга Догадіна,
провідний експерт MCFR Кадри