Скорочення працівника без згоди профспілки: коли можливо

5 липня 2018
515
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Профспілка на надіслала у встановлені строки погодження для скорочення працівника. Чи має право роботодавець скоротити працівника без такого погодження?

Відповідь

Якщо працівник відмовився від переведення на іншу посаду, роботодавець має право звільнити у зв’язку із скороченням після отримання попередньої згоди виборного органу профспілки (профспілкового представника), членом якої є працівник (ч. 1 ст. 43 КЗпП).

Трудовий договір розривають не пізніше як через місяць з дня одержання згоди виборного органу профспілки (ч. 8 ст. 43 КЗпП), тому подання готують з урахуванням цього строку.

Подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником має бути розглянуто у 15-денний строк, а рішення повідомлене роботодавцю у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган профспілки (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору.

Отже, якщо подання роботодавця направлено вчасно, а виборний орган профспілки (профспілковий представник) не розглянув його і не надав відповіді у визначені строки, правомірно розірвати трудовий договір із працівником відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП.