Посадові інструкції російською мовою: чи допустимо

10 липня 2018
1236
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна розробити посадові інструкції на підприємстві російською мовою, якщо переважна більшість працівників спілкується нею?

Відповідь

Конституція України встановлює: державною мовою в Україні є українська мова, а застосування мов в Україні визначається законом (ст. 10).

Підприємства здійснюють діловодство державною мовою. Документи оформлюють державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні (абз. 1 п. 14 гл. 1 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5; далі — Правила 1000/5). Жодних виключень (у т. ч. щодо керівників-іноземців) ані Конституція України, ані Правила 1000/5 не містять.

Посадові інструкції російською мовою: чи допустимоЧитайте також: Правила оформлення ініціалів і прізвищ у реквізитах документів

Із 2012 року застосування мов регулював Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI (далі — Закон № 5029) — так званий «мовний закон Ківалова-Колесніченка».

Конституційний Суд України (КСУ) визнав Закон № 5029 таким, що не відповідає Конституції України (рішення від 28.02.2018 № 2-р/2018). Закон № 5029 втратив чинність із дня ухвалення рішення Конституційним Судом — 28.02.2018. Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

До речі, Правила № 1000/5 встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі — установи). Вони є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами (п. 1 розд. 1 Правил 1000/5).

Правила 1000/5 передбачають можливість оформлення документів іноземною мовою. Утім, це стосується випадку, коли документи готують для іноземних адресатів. А саме, документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюють українською мовою, або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування (абз. 2 п. 14 гл. 1 розд. ІІ Правил № 1000/5).

Також установи, що листуються з постійними іноземними кореспондентами, можуть виготовляти бланки, реквізити яких зазначено двома мовами: ліворуч — українською, праворуч — іноземною. Утім, Правила 1000/5 не рекомендують використовувати ці бланки в межах України (п. 3 гл. 2 розд. ІІ Правил № 1000/5).

Отже, посадові (робочі) інструкції працівників мають бути оформлені українською мовою.