Скорочення штату: чи застосовується переважне право на залишення на роботі

11 липня 2018
816
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Виникла необхідність скоротити одну посаду — штат працівників. Чи застосовується переважне право на залишення на роботі у разі такого скорочення?

Відповідь

Статтею 64 Господарського кодексу України підприємству надано право самостійно визначати свою організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис. Це значить, що за певних обставин  роботодавець може (змушений) змінювати чисельність чи штат працівників шляхом скорочення.

Рішення роботодавця про скорочення посад оформлюють наказом про внесення змін до штатного розпису, в констатуючій частині якого викладають обґрунтовані причини, якими викликана необхідність скорочення чисельності або штату працівників.  Отже, причини скорочення конкретної посади викладають у наказі.

Працівника повідомляють про наступне вивільнення не пізніше ніж за два місяці (ч. 1 ст. 49-2 КЗпП). Обов'язку щодо повідомлення працівнику причини скорочення конкретної посади законодавством не встановлено. Однак, зверніть увагу, що вивільнення працівників у зв'язку із скороченням штату допускають у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Переважне право на залишення на роботі надають працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці як при скороченні чисельності, так і при скороченні штату у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (ч. 1 ст. 42 КЗпП).

За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевагу в залишенні на роботі надають працівникам, зазначеним у ч. 2 ст. 42 КЗпП.