Ознайомлення працівника з умовами праці

16 липня 2018
3287
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як правильно ознайомити працівника із умовами праці?

Відповідь

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст. 5 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Наказом Держстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489 затверджено типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», де передбачено рядок «умови праці (згідно з атестацією робочих місць)» та підпис працівника.

Якщо на підприємстві накази про прийняття на роботу видають у довільній формі, то вони мають містити всі реквізити типової форми № П-1, зокрема інформацію про умови праці та особистий підпис працівника.