Виконання обов’язків кадровика: кому та як доручити

16 жовтня 2018
15586
Середній бал: 5 із 5

Запитання

На підприємстві немає кадрової служби. У штатному розписі відповідних посад також не передбачено. Чи можна на головного бухгалтера покласти обов’язки з ведення кадрових справ? Як це правильно оформити?

Відповідь

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (КП), містить окремі професійні назви: «Головний бухгалтер» з кодом 1231 та «Інспектор з кадрів» з кодом 3423.

Кваліфікаційні характеристики професій вміщено у Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» та у Випуску 76 «Органи державного управління» ДКХП. На їх основі розроблюють посадові інструкції з урахуванням специфіки роботи. Згідно з принципами професійної класифікації заборонено поєднувати в одній назві різні назви професій, якщо таке поєднання прямо не передбачено КП.

Скільки кадровиків має бути на підприємстві?

Виконання обов’язків кадровика: кому та як доручити
Юрій Юровзавідувач відділу із наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери Державної установи «НДІ соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України
Кількість кадровиків на підприємстві визначають за Міжгалузевими нормативами чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затвердженими наказом Мінпраці від 18.12.2003 № 341 (далі — Міжгалузеві нормативи). Відповідно до Міжгалузевих нормативів загальну нормативну чисельність (Нч) працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, визначають за формулою: Нч = Н × Кк × Кв × Кі

Або скористайтеся сервісом 

Калькулятор кількості кадровиків

Посадова інструкція головного бухгалтера

Отже, у вказаному випадку трудовий договір слід укласти за професією, яку визнано основною, наприклад, головного бухгалтера. Основною є професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями, відповідно до п. 16 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 ДКХП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Професію інспектора з кадрів слід увести до штатного розпису підприємства та покласти виконання обов’язків за нею за суміщенням на головного бухгалтера за згодою.

  Посадова інструкція старшого інспектора з кадрів

Суміщення професій (посад) дозволено запроваджувати в межах категорії персоналу, до якої належить працівник — робітники, професіонали, фахівці тощо (п. 3 постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 № 1145).

Отже, якщо головний бухгалтер має відповідну кваліфікацію, зможе виконувати частково обов’язки інспектора з кадрів за суміщенням в основний робочий час. Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (ст. 105 КЗпП).


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡