«Відгул» наперед: чи правомірно

14 листопада 2018
4482
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи може працівник, якого залучають до роботи у вихідний день, використати інший день відпочинку наперед?

Відповідь

Відповідно до статті 71 КЗпП робота у вихідні дні забороняється, залучати окремих працівників до роботи в такі дні можна тільки за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) організації і лише у виняткових випадках.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Для того щоб уникнути непорозумінь та конфліктних ситуацій, правила і порядок використання «компенсаційних» днів відпочинку доцільно врегулювати в Правилах внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР) або в окремому локальному нормативному акті (наприклад, у Положенні про порядок залучення працівників до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні або в Порядку надання компенсації за роботу у вихідні (святкові, неробочі) дні).

Якщо зазначені питання врегульовано окремим локальним актом, то в тексті ПВТР має бути посилання на цей документ.

Чи виплачувати компенсацію за роботу у вихідний при звільненні?

«Відгул» наперед: чи правомірно
Ірина Житковаголовний редактор MCFR Кадри
При звільненні працівника усі суми, що належать йому від організації, виплачують у день звільнення (ч. 1 ст. 116 КЗпП).

Не пізніше трьох робочих днів після роботи у вихідний (святковий, неробочий) день працівник зобов’язаний подати на ім’я керівника організації заяву з проханням: оплатити йому роботу у вихідний день у подвійному розмірі або надати інший день відпочинку із зазначенням конкретної дати відпочинку. Термін подання заяви автоматично продовжується у разі відсутності працівника на роботі з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо) — на термін такої відсутності.

Отже, якщо працівник обрав компенсацію інший день відпочинку, він може бути наданий тільки після роботи у вихідний день.