Лікарняний надомнику: чи відкривати

17 січня 2019
767
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи має право надомник відкрити лікарняний?

Відповідь

Готуємося до нового навчального року

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах (ст. 18 Розділу IV Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

Право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення) зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом (абз. 2 ст. 19 Розділу IV Закону № 1105).

Лікарняний: від видачі до оплати

Порядок надання і умови праці надомників регулює Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981 № 275/17-99 (далі — Положення № 275). Пункт 17 Положення № 275 передбачає соціальне страхування надомника згідно з законодавством.

Робоче місце надомника у пункті 1.1 Методичних рекомендацій щодо визначення робочих місць, схвалених протоколом Мінпраці від 21.06.1995 № 4 класифіковано як робоче місце, що співпадає територіально з місцем мешкання працівника.

АЛГОРИТМ прийняння особ з інвалідністю на надомну роботу

Порядок і умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, контролю за правильністю їх видачі визначені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455).

Листок непрацездатності видають громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах (п. 1.3.1 Інструкції № 455).

Листок непрацездатності не видають особам, які перебувають під арештом та проходять судово-медичну експертизу (п. 2.20 Інструкції № 455).

Також листок непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною, не видають у випадку догляду:

  • за хронічним хворим у період ремісії;
  • хворою дитиною в період щорічної основної та додаткової відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років;
  • за здоровою дитиною на період карантину;
  • за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні (п. 3.15 Інструкції № 455).

Інструкція № 455 не містить заборони видавати лікарняні працівникам – надомникам. Надомник, який захворів, не може належним чином виконувати свої трудові обов’язки, незважаючи на те, що його робоче місце знаходиться поруч. Таким чином, якщо під час тимчасової непрацездатності працівник не перебуває під арештом, не проходить судово-медичну експертизу, або не доглядає за хворим родичем (дитиною) у випадках, коли лікарняний не видають, то він має право наполягати на оформленні листка непрацездатності.

Чи реєструвати на підприємстві листки непрацездатності?

Лікарняний надомнику: чи відкривати
Ірина Житковаголовний редактор MCFR Кадри
Законодавство не зобов’язує роботодавця реєструвати листки непрацездатності. Керуйтеся загальними нормами діловодства.